Flix On 6  - Elk City, OK

Flix On 6
2103 S. Main
Elk City, OK 73644
580-243-3545

SHOWTIMESPRINT

TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS (OPEN CAPTION)

Sat, Jun 10
1:30 7:15
Sun, Jun 11
1:30 7:15
Mon, Jun 12
7:15
Tue, Jun 13
7:15
Wed, Jun 14
7:15
Thu, Jun 15
7:15

TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS 3D

Sat, Jun 10
4:30 9:45
Sun, Jun 11
4:30
Mon, Jun 12
4:30
Tue, Jun 13
4:30
Wed, Jun 14
4:30
Thu, Jun 15
4:30

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Sat, Jun 10
1:00 4:00 7:00 9:45
Sun, Jun 11
1:00 4:00 7:00
Mon, Jun 12
4:00 7:00
Tue, Jun 13
4:00 7:00
Wed, Jun 14
4:00 7:00
Thu, Jun 15
4:00 7:00

THE LITTLE MERMAID

Sat, Jun 10
1:15 4:00 6:45 9:30
Sun, Jun 11
1:15 4:00 6:45
Mon, Jun 12
4:00 6:45
Tue, Jun 13
4:00 6:45
Wed, Jun 14
4:00 6:45
Thu, Jun 15
4:00 6:45

FAST X

Sat, Jun 10
1:00 3:45 6:45 9:45
Sun, Jun 11
1:00 3:45 6:45
Mon, Jun 12
3:45 6:45
Tue, Jun 13
3:45 6:45
Wed, Jun 14
3:45 6:45
Thu, Jun 15
3:45 6:45